Privacybeleid

Afmelden: klik hier als u zich wilt afmelden voor onze services.

PetitionGlobal - Privacybeleid

Laatste wijziging: 08/03/2020

Ons Privacybeleid.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door. Door het verstrekken van informatie stemt u in met dit Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, kunt u de website niet gebruiken.

 

Dit Privacybeleid bevat:

1.              Inleiding

2.              Over dit Privacybeleid

3.              Uw rechten en voorkeuren

4.              Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen

5.              Waar we uw persoonsgegevens voor gebruiken

6.              Met wie we uw persoonsgegevens delen

7.              Bewaren en wissen van uw persoonsgegevens

8.              Doorgifte aan andere landen

9.              Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

10.            Wijzigingen van dit Privacybeleid

11.            Cookies

12.            Links en doorverwijzingen

13.            Hoe u contact met ons kunt opnemen

 

1. Inleiding

Bij PetitionGlobal (hierna: wij, we of ons) willen we open en transparant zijn tegenover deelnemers, dus hebben we ons Privacybeleid op een zo duidelijk een leesbaar mogelijke wijze geschreven. In het Privacybeleid leggen we uit wat uw rechten zijn, welke gegevens we van u bewaren, met wie we uw gegevens delen en hoe we uw gegevens beschermen.

 

2. Over dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid geeft u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en is van toepassing op alle diensten van ons en daaraan gerelateerde diensten. 

We beloven dat we u op een zo duidelijk mogelijke manier vertellen hoe we uw gegevens gebruiken. Wij zullen uw gegevens gebruiken om u volledig op de hoogte te houden, uw gegevens veilig en toegankelijk te houden en u in gelegenheid te stellen dat u de controle over uw eigen gegevens behoudt.

Houd er rekening mee dat we uw contactgegevens en andere persoonlijke gegevens niet delen met andere bedrijven voor marketingdoeleinden, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen om dit te doen. 

Als u ons vragen of opmerkingen wilt sturen, leest u in punt 13 hoe u contact met ons kunt opnemen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van dit Privacybeleid, dan herinneren we u eraan dat u er altijd voor kunt kiezen om geen gebruik te maken van onze diensten.

 

3. Uw rechten en voorkeuren

De Privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kent u bepaalde rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens. We zijn transparant over onze dienstverlening en bieden u graag mogelijkheden om te bepalen wie wanneer toegang heeft tot uw persoonsgegevens. In beginsel en behoudens beperking op grond van toepasselijke wetgeving, heeft u de volgende rechten:

a. Recht op informatie en inzage - het recht om informatie te krijgen over, en toegang te krijgen tot, de persoonsgegevens die wij over u verwerken;

b. Recht op rectificatie - het recht te vragen dat we uw persoonsgegevens aanpassen of bijwerken, als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn;

c. Recht op vergetelheid - het recht te vragen dat we uw persoonsgegevens verwijderen;

d. Recht op beperking van de verwerking - het recht te vragen dat we tijdelijk of voorgoed ophouden met het verwerken van al uw persoonsgegevens of van een deel daarvan;

e. Recht van bezwaar 

- Recht van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie.

- Recht van bezwaar bij direct marketing. 

f. Recht op dataportabiliteit - het recht een kopie van uw persoonsgegevens in elektronische vorm op te vragen, en het recht om die persoonsgegevens door te sturen voor gebruik in het kader van diensten van derden; en

g. Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming - het recht niet te worden onderworpen aan besluitvorming die alleen gebaseerd is op een geautomatiseerde besluitvorming (i.e. zonder menselijke blik), zoals profilering, indien dat besluit voor jou zou leiden tot rechtsgevolgen of andere significante gevolgen.

 

Met vragen over uw privacy, uw rechten en hoe u die kunt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens als genoemd in punt 13 van dit Privacybeleid. 

Mocht u zich zorgen maken over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan hopen we op uw welwillendheid om samen met ons het probleem op te lossen. U hebt echter ook het recht om contact op te nemen met de privacytoezichthouder in Ierland (Data Protection Commission of DPC) of uw lokale privacytoezichthouder om bij hen een klacht in te dienen.

 

Indien u vraagt om informatie over uw persoonsgegevens, vragen we u de volgende informatie mee te sturen als u contact met ons opneemt:

- Uw volledige naam, geboortedatum en alle persoonsgegevens waar uw verzoek op ziet;

- Een beschrijving van de informatie die u opvraagt, inclusief een datumbereik;

- Een kopie van uw huidige en geldig identiteitsbewijs met foto (bijvoorbeeld een paspoort).

 

Vanaf de datum dat we alle vereiste informatie hebben ontvangen, zijn wij verplicht - volgens de relevante wetgeving - binnen een maand op uw verzoek te reageren. Hoewel we ons best zullen doen om uw verzoek voor deze deadline te verwerken, kunnen we niet garanderen dat dit altijd het geval zal zijn. Houd er rekening mee dat eventuele ontbrekende informatie uw verzoek van de verwerking vertraagt .

 

4. Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen

Wij verzamelen gegevens die u ons heeft verstrekt bij uw deelname of het starten van de petitie. 

Indien u deelneemt aan een petitie of een petitie start, verstrekt u ons bepaalde informatie. Bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, geboortedatum en uw contactgegevens, zoals uw emailadres, telefoonnummer en woonadres. Indien u antwoorden geeft op specifieke enquetes, bewaren wij deze informatie ook. 

Wij bewaren ook enkele technische gegevens, zoals URL-gegevens, online-identifiers, zoals cookiegegevens en IP-adressen en informatie over de soorten apparaten die u gebruikt, bijvoorbeeld apparaat identificatiekenmerken, uw netwerkprovider, browsertype en besturingssysteem.

 

5. Waar we uw persoonsgegevens voor gebruiken

 

Waarom we uw gegevens gebruiken 
(‘doel van de verwerking’) en een korte uitleg

 

Reden dat we uw gegevens gebruiken
(‘Grondslag van de verwerking’)

Om uw deelname aan de petitie te bewerkstelligen
In dit geval gebruiken wij uw gegevens om de diensten gerelateerd aan de deelname uit te voeren, bijvoorbeeld door uw naam en woonplaats te bewaren om de petitie te kunnen controleren. Soms zijn er extra wettelijke eisen aan de gegevens die wij moeten bewaren, bijvoorbeeld uw straat, postcode, geboortedatum of staatsburgerschap. 

 

- Uitvoering van een overeenkomst
- Toestemming

Om contact met u te kunnen opnemen
In dit geval gebruiken wij uw gegevens om contact op te nemen via email, telefoon of post, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen ter bevestiging van uw ondertekening, om aan te kondigen dat een petitie gaat sluiten en wordt overhandigd of om te laten weten wat het antwoord op de petitie is.

 

- Uitvoering van een overeenkomst 

- Gerechtvaardigd belang

Om gegevens op pagina’s van derden automatisch in te vullen
Indien we u doorverwijzen naar een pagina van een derde kunnen wij uw gegevens vooraf op deze pagina invullen. Tenzij u besluit om deze gegevens naar de derde partij te versturen, ontvangt deze partij uw gegevens niet.

 

- Gerechtvaardigd belang

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en verzoeken van opsporingsinstanties
Indien een autoriteit voor gegevensbescherming om uw gegevens vraagt of indien wij ons moeten verdedigen tegen een klacht over uw gegevens, bijvoorbeeld door aan te tonen dat u toestemming hebt gegeven, kunnen we uw gegevens hiervoor gebruiken.

 

- Voldoen aan een wettelijke verplichting

- Gerechtvaardigd belang

Om u te informeren over nieuwe petities
Omdat wij een klantrelatie met u hebben, kunnen wij u contacteren over nieuwe petities.

 

- Gerechtvaardigd belang

Voor marketing en advertentie doeleinden
Indien u toestemming hebt gegeven aan partijen om contact met u op te nemen via telefoon, email, SMS of post voor marketing- en advertentiedoeleinden, zijn deze partijen Verwerkingsverantwoordelijke zijn met betrekking tot de gegevens die u aan hen wilt verstrekken. U bent dan onderworpen aan het Privacybeleid van deze partijen. Wij raden u aan dit Privacybeleid te lezen.
Indien u toestemming hebt gegeven dat deze partijen contact met u opnemen, verzenden wij uw gegevens naar deze partijen.

 

- Toestemming
- Gerechtvaardigd belang

Voor marketing en advertentie doeleinden
Indien u toestemming hebt gegeven aan ons om contact met u op te nemen via telefoon, email, SMS of post voor marketing- en advertentiedoeleinden bewaren wij deze gegevens. Wij nemen contact met u op over producten, informatie, diensten of speciale aanbiedingen in de categorieen:

- Detailhandel, zoals online retail, winkels en de auto-industrie
- Financien, zoals pensioenen, leningen, creditcards, hypotheken, investeringen en claims management

- Verzekeringen, zoals huis-, auto-, reis- huisdier- en persoonsverzekeringen
- Reizen, zoals vakanties, hotels, luchtvaartmaatschappijen, boekingen, autoverhuur, parkeren, caravans, vakantiehuizen en toerisme
- Lifestyle, zoals gezondheid, fitness, goede doelen, media, vrije tijd, games, juridische diensten, loterijen, wedstrijden, testproducten, kredietrating, gokken en enquetes

 

- Toestemming
- Gerechtvaardigd belang

 

6. Met wie we uw persoonsgegevens delen

 

Categorieen ontvangersReden voor het delen
DienstverlenersWij doen een beroep op dienstverleners die namens ons werken en die daarvoor mogelijk toegang nodig hebben tot bepaalde persoonsgegevens. Het gaat daarbij onder meer om bedrijven die wij inzetten voor het beheren van de technische infrastructuur die wij nodig hebben om de diensten te kunnen leveren, om ons te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en diensten, en bedrijven die wij nodig hebben voor het uitvoeren van de petities, bijvoorbeeld dienstverleners die het systeem beheren waar de petities worden opgeslagen of wanneer de petitie naar de ontvanger wordt verzonden.
Opsporingsinstanties en privacytoezichthoudersWe delen uw persoonsgegevens wanneer we te goeder trouw menen dat dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder het toepasselijk recht, of om te voldoen aan een daartoe strekkend, geldig en bevoegd gegeven verzoek of bevel, zoals een doorzoekingsbevel een gerechtelijke uitspraak of een dagvaarding. We delen uw persoonsgegevens ook als we te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is gelet op onze eigen gerechtvaardigde belangen of die van een derde in het kader van nationale veiligheid, opsporingsdoeleinden, procesvoering, strafrechtelijk onderzoek, de beveiliging van personen, of om dreigend lichamelijk letsel of overlijden te voorkomen, voor zover wij bepalen dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden die het beschermen van uw persoonsgegevens noodzakelijk maken.
Kopers van ons bedrijfWe delen uw persoonsgegevens met kopers of potentiële kopers, wanneer we onderhandelen over of overgaan tot de verkoop van ons bedrijf. In dat geval zullen wij ervoor blijven zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk blijven en zullen wij u, voordat uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar de koper, of voordat een ander Privacybeleid van toepassing wordt op uw persoonsgegevens, hiervan op de hoogte brengen.
Wetenschappelijke onderzoekersWij sturen uw persoonsgegevens door in het kader van activiteiten zoals statistische analyses en wetenschappelijke studies, maar alleen nadat we ze hebben gepseudonimiseerd.
Sponsoren (advertentiepartners)Indien u toestemming hebt gegeven aan partijen om contact met u op te nemen via telefoon, email, SMS of post voor marketing- en advertentiedoeleinden, zijn deze partijen Verwerkingsverantwoordelijke zijn met betrekking tot de gegevens die u aan hen wilt verstrekken. U bent dan onderworpen aan het Privacybeleid van deze partijen. Wij raden u aan dit Privacybeleid te lezen.
Indien u toestemming hebt gegeven dat deze partijen contact met u opnemen, delen wij uw gegevens met deze partijen.
Bij het geven van uw toestemming beslist u met welke partijen uw gegevens gedeeld kunnen worden, waarbij u kunt inzien met welk doel en welke frequentie zij contact met u opnemen.

 

7. Bewaren en wissen van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om onze dienst te kunnen aanbieden en voor gerechtvaardigde en essentiële bedrijfsdoeleinden (bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de petitie kan worden uitgevoerd, om bedrijfsbeslissingen over nieuwe functies en aanbod te nemen op basis van data, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, en om geschillen op te lossen). 

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en verwijderen uw gegevens dus nadat een petitie is afgesloten en verzonden naar de ontvangen. Indien u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te plaatsen om te kunnen delen dat u de winnaar bent, bewaren wij deze gegevens.

 

Indien u toestemming hebt gegeven aan partijen om contact met u op te nemen via telefoon, email, SMS of post voor marketing- en advertentiedoeleinden, zijn deze partijen Verwerkingsverantwoordelijke zijn met betrekking tot de gegevens die u aan hen wilt verstrekken. U bent dan onderworpen aan het Privacybeleid van deze partijen. Wij raden u aan dit Privacybeleid te lezen. Hierin kunt u vinden hoe de betreffende partij omgaat met uw persoonsgegevens en dus ook hoelang uw persoonsgegevens worden bewaard.

In dit geval bewaren wij uw gegevens zolang als dit wettelijk nodig is, bijvoorbeeld indien een autoriteit voor gegevensbescherming om uw gegevens vraagt of indien wij ons moeten verdedigen tegen een klacht over uw gegevens, bijvoorbeeld door aan te tonen dat u toestemming hebt gegeven.

 

Als u daar om vraagt, verwijderen of anonimiseren we uw persoonsgegevens zodat u er niet langer door geïdentificeerd kunt worden, behalve als we er juridisch toe verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren, zoals in de volgende situaties:

- als er een probleem is met betrekking tot uw deelname aan de petitie, het starten van een petitie of met betrekking tot uw toestemming aan partijen om contact met u op te nemen via telefoon, email, SMS of post voor marketing- en advertentiedoeleinden, bijvoorbeeld om aan te tonen dat u toestemming hebt gegeven;

- als we persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan onze juridische, fiscale, boekhoudkundige en auditverplichtingen, bewaren we de nodige persoonsgegevens zolang dat nodig is op grond van toepasselijke wetgeving; en/of

- als het bewaren van persoonsgegevens nodig is voor onze legitieme zakelijke belangen, zoals het voorkomen van fraude.

 

8. Doorgifte aan andere landen

Wij geven uw persoonsgegevens door aan bedrijven in andere landen om de activiteiten uit te kunnen voeren die in dit Privacybeleid vermeld staan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorsturen of de gegevensverwerking uitbesteden aan derde partijen in een ander land dan uw eigen land. De privacywetgeving die van toepassing is op uw persoonsgegevens kan dus verschillen van die van uw eigen land.

 

Persoonsgegevens die binnen de Europese Unie en Ierland zijn verzameld, kunnen bijvoorbeeld worden doorgegeven naar en verwerkt door derde partijen in een land buiten de Europese Unie of Ierland. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat de doorgifte van uw persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke privacywetten, en dat er, in het bijzonder, passende contractuele, technische en organisatorische maatregelen worden genomen, zoals het gebruik van standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

 

Voor meer details over de beveiligingsmaatregelen die we hebben genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens, verwijzen we u naar punt 9 van dit Privacybeleid.

 

9. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

De beveiliging van de persoonsgegevens van u is een prioriteit voor ons. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

We hebben een divers beleid geïmplementeerd op het vlak van pseudonimisering, encryptie, toegang en het bewaren van gegevens om ze te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging, ongeoorloofde toegang en het onnodig bewaren van persoonsgegevens in onze systemen.

 

Indien uw persoonsgegevens worden gedeeld, eisen wij van deze partij dat deze passende technische en organisatorische maatregelen neemt om uw persoonlijke gegevens te beschermen en sluiten wij zo nodig een Verwerkersovereenkomst af. 

 

10. Wijzigingen van dit Privacybeleid

Van tijd tot tijd kunnen we dit Privacybeleid aanpassen.

Wij zullen op onze website elke nieuwe versie van dit beleid publiceren. 

 

11. Cookies

Om volledig gebruik te maken van de website, moet uw apparaat cookies accepteren. Cookies zijn tekstbestanden die worden gedownload op uw apparaat wanneer u een website bezoekt. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u kunt deelnemen aan de petities en om informatie te krijgen over hoe u onze webpagina hebt bezocht en gebruikt. Meer informatie over ons Cookiesbeleid, vindt u op onze website. 

 

12. Links en doorverwijzingen

Sommigen pagina's op deze webpagina bevatten hyperlinks of doorverwijzingen die naar websites herleiden die niet gecontroleerd of beheerd worden door ons. Wij herinneren u eraan dat wanneer u op andere websites terecht komt via deze hyperlinks, onze voorwaarden, zoals het Privacybeleid en het Cookiesbeleid niet langer van toepassing zijn. Als u klikt op een advertentie of een link van een derde partij of naar een andere webpagina wordt verwezen, weet dan dat u de webpagina verlaat en dat de voorwaarden niet langer van toepassing zijn. Om te weten welke voorwaarden deze derden hanteren, raden we u aan om die voorwaarden na te lezen.

 

13. Hoe u contact met ons kunt opnemen.

Bedankt dat u dit Privacybeleid hebt gelezen. Hebt u vragen over dit Privacybeleid? Stel ze dan door het contactformulier in te vullen op de website www.petitionglobal.com, door een e-mail te sturen naar support@petitionglobal.com, of door een brief te sturen naar het volgende adres:

Philipsstraat 5
3833LC Leusden
Nederland

 

Onderwerpen waarover mensen praten

Vind hieronder de onderwerpen waar mensen een petitie voor zijn gestart. Klik een onderwerp aan om de petities ervan te bekijken.